Stia NGI d.o.o.


Stia NGI d.o.o. je podjetje katerega izkušnje in znanje temeljijo na uspešno zaključenih projektih na področju nizkih gradenj, inženiringa in legalizacij objektov. Prednost podjetja je v njegovi fleksibilnosti, povezovanju in vitalni organizaciji, ki omogoča hitro prilagajanje različnim problemskim situacijam, zahtevam investitorjev in razmeram na trgu.

Podjetje je do sedaj delovalo tako na velikih kot na manjših projektih. Sodelovanje na tako različnih projektih in nalogah je rezultat dobrega dela ter dolgoletnega vlaganja v znanje, izkušnje in nenehno usposabljanje.

Značilnost podjetja je tudi širok socialni kapital, saj sodelujemo z zelo različnimi poslovnimi partnerji, med katerimi so: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direkcija RS za ceste, DARS d.d., DRI d.o.o., Luka Koper d.d., Revoz d.d., Lekarna Ljubljana d.o.o., Terme Krka d.o.o., Mapri d.o.o., Interchem H.m.b.H., Segis d.o.o., CPK d.d., CGP d.d., Acer d.o.o., Dolenjska projektiva d.o.o., Proniz d.o.o. in ostale projektantske organizacije, Občine in privatni investitorji. Aktivni smo tudi v Združenju asfalterjev Slovenije in Društvu za ceste JV Slovenije.

Veseli bomo tudi sodelovanja z vami.

 

Osnovno načelo podjetja je:

"Delaj, kar delaš dobro in vedno najbolje za investitorja."