Članki & strokovni prispevki


Zaposleni v podjetju so kot predavatelji in avtorji sodelovali na strokovnih in znanstvenih konferencah z naslednjimi prispevki:

 1. Kegljevič Zagorc, L. (2015) Kvaliteta projektne dokumentacije kot posledica vpliva različnih dejavnikov. Zbornik referatov. 12. Slovenski kongres o cestah in prometu. Portorož.
 2. Kegljevič Zagorc, L. (2015). Odločanje o prostorskih investicijah v Sloveniji z vidika procesa investicijskega odločanja. Revija za ekonomske in poslovne vede. Journal of Economic and Business Sciences. Vol 2. No.2. Fakulteta za upravne in poslovne vede Novo mesto.
 3. Cezar, J. (2015). Asfaltne voziščne konstrukcije - načrtovanje in vzdrževanje. Predavanje. Izobraževanju in usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra. ZAS. Laže, Murska Sobota.
 4. Šajna A., Britovšek Z., Cezar J., Petkovšek A., Prosen J., Lutman M., Marc K. (2015). Zbornik referatov. Problematika kakovosti gradnje prometne infrastrukture na Slovenskem. 12. Slovenski kongres o cestah in prometu. Portorož.
 5. Cezar, J. (2014). Dimenzioniranja voziščnih konstrukcij – dileme v praksi. Predavanje. Strokovni posvet »Dimenzioniranja voziščnih konstrukcij«. ZAS. Brezovica pri Ljubljani.
 6. Kegljevič Zagorc, L. (2014). Odločanje o trajnostno razvojnih prostorskih investicijah v Sloveniji. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU. Zbornik. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
 7. Cezar, J. (2013). Asfaltne voziščne konstrukcije- dimenzioniranje, regulativa, postopki, nove tehnologije. Predavanje na izobraževanju tehničnega asfalterskega kadra. ZAS. Brezovica pri Ljubljani.
 8. Cezar, J. (2013). Vzroki za propadanje voziščnih konstrukcij. Predavanje na strokovnem posvetu: Poškodbe na voznih površinah zaradi zime. ZAS in DRC, Unija. Brezovica pri Ljubljani.
 9. Kegljevič Zagorc, L. in Cezar, J. (2013). Vrednotenje alternativnih ukrepov sanacij asfaltnih vozišč z upoštevanjem koncepta trajnostnega razvoja. 14. Kolokvij o asfaltih in bitumnih. Zbornik referatov. ZAS. Bled.
 10. Kegljevič Zagorc, L. (2013). Vrednotenje družbenih investicij. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU. Zbornik. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
 11. Cezar, J. (2012). Asfaltne voziščne konstrukcije. Zbornik. ZAS. Kranj in Ljubljana.
 12. Cezar, J. (2012). Izvedbeni načrt – optimalna dokumentacija za investicijsko vzdrževanje občinskih cest cestah. Zbornik. Dnevi občinskih cest. Portorož.
 13. Kegljevič Zagorc, L. (2012). Družbeni in časovni vidik kot kriterija za vrednotenje variant v študiji variant. 11. Slovenski kongres o cestah in prometu. Zbornik. Portorož.
 14. Kegljevič Zagorc, L. (2012). Tranzicijski menedžment kot model oblikovanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja v Sloveniji. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU. Zbornik. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
 15. Kegljevič Zagorc, L. in Cezar, J. (2011). Vloga dimenzioniranja voziščne konstrukcije v projektni dokumentaciji – tehnični in ekonomski vidik. 13. Kolokvij o asfaltih in bitumnih. Zbornik referatov. Bled.
 16. Kegljevič Zagorc, L. (2008). Vloga menedžmenta informacij v procesu teleprojektiranja. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU. Zbornik. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
 17. Cezar, J. (2006). Sanacija zmrzlinskih poškodb po končani zimi – Načrtovanje sanacijskih ukrepov in vzdrževanje vozišč na obstoječih cestah. Zbornik predavanj. SCP. Bled.
Home Članki & strokovni prispevki