Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij


Eno od pomembnejših področij dela podjetja je področje načrtovanja, dimenzioniranja voziščnih konstrukcij in raziskovanja na področju sanacij voziščnih konstrukcij v okviru katerega podjetje izvaja naslednja dela:

  • Dimenzioniranje in izdelava načrtov voziščnih konstrukcij,
  • Priprava predlogov sanacijskih ukrepov za avtoceste, državne in lokalne ceste - načrti dimenzioniranj z upoštevanjem novih optimalnih tehnoloških postopkov izvedbe,
  • Izdelava Izvedbenih načrtov za sanacije vozišč,
  • Vodenje in koordiniranje izvedbe geološko geotehničnih raziskav - analize meritev,
  • Izvajanje in analize meritev stanja voznih površin (ocena stanja, meritve nosilnosti FWD, ….)
  • Izdelava planov ukrepov sanacije po ustreznih metodologijah (tehničnih in ekonomskih scenarijih),
  • Svetovanja in izdelava različnih strokovnih mnenj o sanacijskih ukrepih vozišč, novih tehnologijah,
  • Priprava različnih metodologij za stroškovna vrednotenja (npr. ocene poškodovanosti zaradi različnih dodatnih vplivov),
  • Izvedba razvojno-raziskovalnih projektov na področju voziščnih konstrukcij, meritev in sanacij cest,
  • Celovito poznavanje, svetovanje in sodelovanje pri pripravi in dopolnitvah tehnične regulative na področju voziščnih konstrukcij, asfaltnih zmesi, nevezanih zmesi kamnitih zrn, veziv,
  • Izvajanje revizij in recenzij projektne dokumentacije,
  • Izvajanje recenzij in pregledov baz podatkov meritev voznih površin,
  • Organizacija, priprava programov in izvedba izobraževanj s področja voziščnih konstrukcij,
  • Izvajanje gradbenega nadzora,
  • Priprava obrazcev za evidence cestnih podatkov BCP
Home Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij