Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij


Eno od pomembnejših področij dela podjetja je področje načrtovanja, dimenzioniranja voziščnih konstrukcij in raziskovanja na področju sanacij voziščnih konstrukcij v okviru katerega podjetje izvaja naslednja dela:

 • Dimenzioniranje in izdelava načrtov voziščnih konstrukcij,
 • Priprava predlogov sanacijskih ukrepov za avtoceste, državne in lokalne ceste - načrti dimenzioniranj z upoštevanjem novih optimalnih tehnoloških postopkov izvedbe,
 • Izdelava Izvedbenih načrtov za sanacije vozišč,
 • Vodenje in koordiniranje izvedbe geološko geotehničnih raziskav - analize meritev,
 • Izvajanje in analize meritev stanja voznih površin (ocena stanja, meritve nosilnosti FWD, ….)
 • Izdelava planov ukrepov sanacije po ustreznih metodologijah (tehničnih in ekonomskih scenarijih),
 • Svetovanja in izdelava različnih strokovnih mnenj o sanacijskih ukrepih vozišč, novih tehnologijah,
 • Priprava različnih metodologij za stroškovna vrednotenja (npr. ocene poškodovanosti zaradi različnih dodatnih vplivov),
 • Izvedba razvojno-raziskovalnih projektov na področju voziščnih konstrukcij, meritev in sanacij cest,
 • Celovito poznavanje, svetovanje in sodelovanje pri pripravi in dopolnitvah tehnične regulative na področju voziščnih konstrukcij, asfaltnih zmesi, nevezanih zmesi kamnitih zrn, veziv,
 • Izvajanje revizij in recenzij projektne dokumentacije,
 • Izvajanje recenzij in pregledov baz podatkov meritev voznih površin,
 • Organizacija, priprava programov in izvedba izobraževanj s področja voziščnih konstrukcij,
 • Izvajanje gradbenega nadzora,
 • Priprava obrazcev za evidence cestnih podatkov BCP
Home Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij