Legalizacije objektov


Podjetje ima dolgoletne izkušnje s področja legalizacij poslovnih, industrijskih, stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih objektov. V okviru legalizacij uspešno izvajamo vsa dela in vodimo celoten postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja ter nadalje do pridobitve uporabnega dovoljenja. V okviru legalizacij izvajamo naslednja dela:

 • Celovita analiza stanja in izdelava optimalnih predlogov za postopek legalizacije objektov,
 • Sodelovanje v postopku priprave planske dokumentacije občine,
 • Organizacija, koordinacija in vodenje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij,
 • Izdelava vodilnih map PGD dokumentacije,
 • Urejanje pravice graditi,
 • Priprava soglasij in sporazumov ter služnostnih pogodb,
 • Priprava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo objektov,
 • Pridobivanje gradbenega dovoljenja in zastopanje investitorjev,
 • Svetovanje v zvezi z odmero komunalnega prispevka,
 • Priprava dokumentacije in vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • Zastopanje investitorjev v celotnem postopku izdajanja uporabnega dovoljenja.
Home Legalizacije