Projektiranje & tehnično svetovanje


Podjetje izdeluje projektno dokumentacijo in izvedbene načrte za gradnje, rekonstrukcije in sanacije cest ter komunalne infrastrukture. V okviru projektne dokumentacije podjetje izvaja naslednja dela:

  • Priprava projektnih nalog in zastopanje investitorjev v postopku njihovega potrjevanja,
  • Celovito svetovanje naročnikom v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in tehničnimi rešitvami,
  • Izdelava Izvedbenih načrtov za celotno področje državnih in občinskih cest,
  • Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije cest,
  • Izdelava projektne dokumentacije za parkirišča in zunanje ureditve,
  • Organizacija in izvedba recenzij in revizij,
  • Izvajanje projektantskega nadzora.
Home Projektiranje & tehnično svetovanje